Find Us

سایزینگ منبع انبساط

تمام فرمولهای علمی نوشته شده برای تعیین سایز منبع انبساط باز و بسته به حجم اب کل مدار گرمایش یا سرمایش ربط دارند و با ضرب ان در درصد افزایش حجم اب در دماهای مختلف و کم کردن افزایش حجم تجهیزات و لوله ها به نتیجه می رسند. بدست اوردن حجم کل اب دیگ و پره ها و مخزن اب گرم و لوله ها روندی طولانی است ولی از انجا که تعداد و حجم پره ها و حجم دیگ و اب گرم کن کاملا با بار حرارتی ساختمان متناسب است می توان بصورت تقریبی حجم مخزن انبساط را به صورت فرمولی از ظرفیت دیگ حساب کرد. کتاب فنی و حرفه ای برای مخزن باز فرمول و برای مخازن بسته و دیافراگمی جدولی برای محاسبات سرانگشتی ارائه نموده است که در پایین می بینیم

 

مبحث 14 مقررات ملی در ویرایش جدید خود فرمول حجم مخزن انبساط بسته را بر پایه فرمول هندبوک کریر قرار داده است که خود برگرفته از استاندارد  ای اس ام ای است. البته این فرمول در خود چند ساده سازی دارد و عین فرمول اشری نیست. اول اینکه انبساط اب در ان خطی فرض شده و دوم اینکه فلز تشکیل دهنده اجزای مدار گرمایش فرض قرار گرفته که احتمالا فولاد است. ثالثا رنج دمایی این فرمول بین 70 تا 140 درجه سانتیگراد است. نکته مهم در مورد منبع انبساط بسته این است که در صورتیکه حداکثر  فشار محل نصب آن در زمان کارکرد کمتر باشد یعنی در مکش پمپ قرار گیرد. فشار صفر کمتر خواهد شد و حجم منبع نبساط با کوچک شدن مخرج کوچکتر خواهد بود.کلا برای منبع انبساط باز و بسته برای جلوگیری از خلادر مدار و نفوذ هوا یا جوشیدن آب در رادیاتورها بهتر است منبع در مکش پمپ باشد. همچنین وجود منبع بسته در مکش فشار پمپ را پایدار  می کند ولی در رانش نتیجه فشار مدار پایداری ندارد

 

 

 

هندبوک اشری سه فرمول تقریبا دقیق برای حجم مخزن انبساط بسته با تماس مستقیم اب و هوا و باز و بسته دیافراگمی ارائه داده است. این فرمولها به دلیل خطی نبودن انبساط اب در دماهای مدار گرمایش بر حسب حجم مخصوص اب هستند و به همین دلیل دقت بالاتری دارند و جدول حجم مخصوص اب بر حسب دما هم در تصاویر بالا داده شده است. همچنین در مورد جنس قطعات مدار گرمایش فرض خاصی نشده و بنابراین ضریب انبساط ان چه فولادی و چه مسی در انتهای فرمولها داده شده است و در فرمولها قرار می گیرد. گرچه برای احتیاط می توان از ضریب انبساط فولاد که کمتر است استفاده کرد. در تصویر دیگر حل یک مساله نمونه امده است.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *