Find Us

دستورالعملهای مهم گاز

نامه لزوم وجود یک شیر مخصوص هر واحد ساختمانی که بیرون واحد باشد و بتوان گاز آن واحد را مستقل از واحدهای دیگر قطع کرد اگر کنتور واحد ها مستقل باشد این شیر می تواند همان شیر کنتور باشد و شیر قطع کن واحد می تواند درون واحد قرار گیرد و در غیر اینصورت شیر قطع کن واحد باید بیرون واحد باشد تا این نقش را ایفا کند

نامه بسیار مهم ابلاغ مصوبه کمیته چهار نفره گاز استان تهران در مورد پرونده های گاز که در اختلاف بین ناظر و مجری به کمیته کارشناسی دفاتر نمایندگی نظام مهندسی و سپس به شورای مرکزی حل اختلاف گاز می رود. اگر در این دو مرحله ناظر تصمیمات این دو مرجع را نپذیرد به شورای انتظامی معرفی می شود و پرونده به ناظر دیگر ارجاع می شود.
پانویس: همه تخلفات بسیار زیاد کمیته دفاتر را در مورد حل اختلافات گاز به شکلهای زیر دیده ایم
۱. کمیته دفاتر گاها حتی بدون حضور سازنده و مجری صاحب پروانه و ثبت کتبی و رسمی اظهارات و خواست‌های غیر منطقی آنها تشکیل جلسه و رای غیر مکتوب و غیر مستند می دهند
۲. کمیته دفاتر بعضاً نظرات کاملا خلاف مقررات ملی می دهند در حدی که حتی حاضر به مکتوب کردن آن نیستند
۳. اگر حرف کمیته و شورای مرکزی حل اختلاف گاز کاملا بر مبنای مقررات است و نظر ناظر محکوم است چرا تایید اینگونه پرونده ها که به اینجا می رسد توسط کمیته و شورا انجام نشود و پرونده را به ناظر بعدی ارجاع بدهند
با تشکر از کانال مرجع بازرسان گاز و آتش نشانی

اداره گازموظف به چک زیربنا و فعالیت ملک تجاری که باید در حد گرمایش گاز دریافت کند است

اگر زیربنا زیر 12متر یا شغل نجاری،تعویض روغن،رنگ کاری و …باشد مجاز به معرفی به نظام مهندسی نیست

یکی از مهمترین مکاتبات تاریخ نظارت گاز دو نامه بالا می باشد. در نامه اول مهندس قربانخانی مشکل مغازه هایی که دودکش ندارند را مطرح می کند و استعلام می گیرد که اگر وسیله گرمایش مغازه با درج شماره سریال، برقی نوشته شود ایا می توان به مغازه گاز داد.
در جواب اداره گاز می گوید چون می دانیم که از گاز برای گرمایش استفاده خواهند کرد خیر.
توجه شود در فرم تاییدیه نهایی هم باید نوع گرمایش ملک از بین بخاری و موتورخانه و پکیج انتخاب شود پس ندادن حداقل یکی از اینها یا دادن دو تا همزمان طبق فرم امکان پذیر نیست.

سوالی که همیشه مطرح بوده این است که برای اماکن تجاری آیا نیاز به پروانه کسب برای دادن کنتور گاز هست یا خیر؟ توجه شود که پروانه کسب کاربری ساختمان را مشخص می کند که آیا جزو کابری های پرخطر با ممنوعیت کنتور گاز است و یا یک ملک تجاری معمولی است که فقط باید به آن گرمایش داد و یا کاربری خاص است که نیاز به انشعابات خاص دارد. مصوبه بالا می گوید اولا همه اماکن تجاری باید تا حد امکان پروانه داشته باشند و یا حداقل در اتحادیه درخواست پروانه خود را ثبت کرده باشند و در حالت استثنایی غیر این دو باید پس از تکمیل ملک و شروع کاربری مستند به شواهد، لوله کشی روکار انجام داد و از مالک تعهد گرفت که در صورت تغییر این کابری به اداره گاز و نظام مهندسی مراجعه کند. روکار بودن لوله کشی در موارد خاص کمک می کند که لوله کشی پس از شروع فعالیت تجاری انجام شود و با تغییر کابری به راحتی لوله کشی قابل تغییر باشد

اگرچه از دید مبحث 17 قرارگیری کنتور گاز در پاگردها اشکال ندارد ولی از دید مبحث 3 در حالتیکه یک راه پله داریم این راه پله باید یک باکس ضد حریق سرتاسری حتی با دربهای ورود به راه پله ضد حریق باشد و وجود هر گونه تاسیسات بخصوص تاسیسات قابل اشتعال در این دهلیز پلکان ممنوع است.

بنا به اظهار نظر گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی استان البرز طبق مبحث 14 ویرایش جدید ” نصب بخاری گازسوز در اتاق خواب ممنوع است مگر انکه همه هوای احتراق خود را مستقیم از محیط خارج دریافت نماید”
توجه شود که در مطلب بالا بزرگ بودن مساحت اتاق خواب بیش از 12 متر مربع مجوز نصب بخاری نمی باشد
با تشکر از کانال مهندسین قم

مثال مشاغل اتش زا و خطرناک که به روایت شرکت گاز خراسان جنوبی فقط می توان بصورت سیستم حرارت مرکزی به انها گاز داد

برای کنتورهای جی 65 و جی 100 که ظرفیت زیادی از کارتابل مهندس را می گیرند 81 درصد فیش واریزی به عنوان حق طراحی مستقیما از مالک دریافت می گردد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *