Find Us

گاز تاسیسات نظام مهندسی

چه مواردی در مورد نظارت گاز ما را منطقا راضی به دادن بخاری بجای پکیج کند؟(نظرشخصی و نه مقررات)
۱.مهمترین مسأله قدمت ساختمان است که حتما باید قدیمی باشد
۲.ملک باید در مناطق روستایی باشد
۳.ملک باید یک طبقه باشد زیرا دودکش طول زیادی نداشته باشد چون با عبور دودکش از ملک بالایی احتمال نشت در ملک بالایی وجود دارد
۴.اتاق خوابها بزرگ باشند و پنجره به بیرون داشته باشند و درون آنها حمام نباشد که بتوان به همه آنها بخاری داد
۵.خانه خیلی بزرگ نباشد که برای گرم کردن آن تعداد زیادی بخاری لازم باشد
۶.خانه دارای سقف شیروانی نباشد که نتوان آن را برای دودکش سوراخ کرد
۷.خانه به گونه ای که نتوان در آن بخاری به تعداد مناسب گذاشت دراز و باریک نباشد. بخصوص املاکی که بر آنها کم و طولشان زیاد است
۸.با وجود تمام شرایط بالا اگر با توجه به اثاثیه منزل وضع مالک خوب است باز دادن پکیج اولویت دارد
اگر تصمیم گرفتید که بخاری ندهید و ملک بالکن داشت ولی مالک راضی نشد، می توانید بالکن تا پشت بام برای پکیج دودکش قرار دهید و بدون لزوم نصب پکیج، گاز ملک را تایید کنید. در این حالت مسوولیت استفاده غیر پکیج از گاز با مالک است

 

 

نامه (جوابیه) بسیار مهم مهندس سلحشور رییس کمیته مبحث ۱۷ مقررات ملی به معاون وزارت راه و شهرسازی در مورد یادآوری مقررات نصب دستگاههای گازسوز و وجوب وجود دودکش در محل نصب دستگاه مگر پکیج فن دار نصب شده وجود داشته باشد (دقت شود وجود پکیج در محل الزامیست و شماره سریال به تنهایی کافی نیست).

۱-۲-۱-۱۷ طراح مجاز نيست وسايل گازسوز دودكش دار را در محلي قرار دهد كه دودكش براي آنها پيش بيني نشده باشد.

۲-۲-۱-۱۷ 🔸مسئوليت كلية امور طراحي، محاسبات لازم (در صورتيكه طراحي با مجري باشد ) استفاده از مصالح مناسب، اجراي لوله كشي گاز، تهية نقشه هاي طبق اجرا، انجام آزمايشها، تزريق گاز و راه اندازي سيستم لوله كشي گاز ساختمان به عهدة مجري ميباشد.
🔸 مجري لوله كشي گاز موظف است قبل از اجرا، نقشة طراحي شده را به تأييد مهندس ناظر برساند و محل نصب وسايل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعايت نمايد و در مورد هر انشعاب از امكان تأمين
هوا و همچنين تخلية محصولات احتراق اطمينان حاصل نمايد.

۳-۲-۱-۱۷ مهندس ناظر موظف است فقط در صورتي كه مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهويه و دودكش وسايل گازسوز مطابق اين مقررات در نقشه و در زمان لوله كشي رعايت شده باشد (علاوه بر مشخصات فني و ايمني لوله كشي كه بايد مطابق فصول مربوط به خود در اين مقررات انجام شده باشند) نقشة اجرايي و لوله كشي اجرا شده را تأييد نمايد.
۴-۲-۱-۱۷ 🔸سازندگان وسايل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوي كليه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضعيت تهويه، حداقل حجم يا ابعاد فضاي محل نصب، قطر و حداقل ارتفاع دودكش و همچنين دستورات راه اندازي، بهره برداري و نگهداري و موارد ايمني دستگاه را به خريدار ارايه نمايند.
🔸سازندگان وسايل گازسوز موظفندنصاب يا نصابان مجاز براي نصب و راه اندازي دستگاه گازسوز را به خريدار معرفي نمايند

۵-۲-۱-۱۷ 🔸نصاب موظف به رعايت دقيق دستورالعمل سازنده و ضوابط اين مقررات ميباشد.
🔸 نصاب نبايد وسيلة گازسوز را در محلي غير از جاي تعيين شده در نقشة گازرساني ساختمان كه به تأييد مهندس ناظر رسيده است نصب نمايد.
🔸 نصاب مجاز به نصب وسيلة گازسوز ديگري به غير از آنچه كه در نقشة گازرساني ساختمان معين شده است، نميباشد، از جمله نصب آبگرمكن فوري ديواري در جاييكه آبگرمكن زميني پيش بيني شده است خلاف محسوب ميگردد.
🔸 مسئوليت نهايي نصب وسايل گازسوز، كنترل مجدد مناسب بودن دودكشها و مجاري تهويه لوازم گازسوز، راه اندازي و آزمايش عملكرد آنها به عهدة نصاب مجاز (مورد تأييد سازنده يا مراجع ذيصلاح) ميباشد.

۶-۲-۱-۱۷ صاحب ملك يا ساختمان و يا نمايندة قانوني او، مسئول نگهداري و بهره برداري از سيستم لوله كشي استفاده كننده از وسيلة گازسوز موظف به رعايت دستورالعملهاي بهره برداري و نگهداري اعلام شده توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هيچگونه تغيير در وسيلة گازسوز، محل آن، محدود كردن تهوية آن يا دستكاري در وضعيت دودكش آن نميباشد. در صورت نياز به هرگونه تغييرات، استفاده كننده فقط ميتواند از طريق نصابان يا تعميركاران مجاز، اقدام نمايد.

۱-۷-۱۷ نصب وسايل گازسوز فقط در محل پيشبيني شده در نقشة گازرساني ساختمان كه محل استقرار، نحوة هوارساني و مشخصات دودكش آن به تأييد مهندس ناظر رسيده باشد، مجاز است

۴-۱-۷-۱۷ محل نصب دستگاههاي گازسوز دودكش دار بايد به گونهاي انتخاب شود كه قابليت نصب دودكش طبق اين مقررات وجود داشته و امكان تخلية گازهاي حاصل از احتراق به فضاي خارج ممكن باشد. دستگاههاي گازسوز كه نياز به دودكش ندارند بايد در محلي نصب شوند كه امكان تهويه و تخليه گازهاي حاصل از احتراق به صورت طبيعي و يا مكانيكي وجود داشته باشد.

 

 

نامه لزوم وجود یک شیر مخصوص هر واحد ساختمانی که بیرون واحد باشد و بتوان گاز آن واحد را مستقل از واحدهای دیگر قطع کرد اگر کنتور واحد ها مستقل باشد این شیر می تواند همان شیر کنتور باشد و شیر قطع کن واحد می تواند درون واحد قرار گیرد و در غیر اینصورت شیر قطع کن واحد باید بیرون واحد باشد تا این نقش را ایفا کند

 

اماکن تجاری که دادن گاز به آنها ممنوع است

نامه بسیار مهم شرکت گاز استان تهران در مورد:

۱) عدم صدور فرم ۱ و ممنوعیت دادن کنتور به املاک تجاری زیر ۱۲ متر یا با فعالیتهای اشتعال پذیر مثل تعویض روغن و نجاری و رنگ سازی و ….
این مورد طبق بند ۱۷-۳-۲-۵ یعنی ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرمکن، پکیج) در «انبارهای نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاههای محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاه های رنگ، کارگاه های نجاری، خشکشویی ها و محل های مشابه.» است

۲)درج اجباری نوع فعالیت و متراژ ملک تجاری در فرم شماره ۱

پانویس: خدا رو شکر هیچکدام از این موارد رعایت نمی شود

 

همانطور که در پست قبل گفته شد طبق بند ۱۷-۳-۲-۵ نصب وسایل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرمکن، پکیج) در «انبارهای نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاههای محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاه های رنگ، کارگاه های نجاری، خشکشویی ها و محل های مشابه.» ممنوع است
در نامه بالا از اداره گاز طبس مصادیق محل های مشابه بصورت زیر آمده است.
مشاغل در ارتباط با سوخت، چوب، پارچه، رنگ، پلاستیک، کارتن، کتاب، کفش، چسب، فرش، لوازم بهداشتی

 

 

به مکان تجاری با کاربری نامعلوم فقط گرمایش بخاری با دودکش بدهیم

 

هشدار بسیار مهم در مورد گاز :
متاسفانه در آخرین تایید گاز اینجانب مشاهده شد که سازنده و مجری برای چهار واحد هر کدام به مساحت ۱۸۰ متر چهار کنتور جی 4 درخواست کرده اند و متاسفانه اداره گاز هم بدون بررسی پروانه و متراژ زمین، متراژ ادعایی کمتر از واقع برای واحدها را از متقاضی قبول کرده است. البته خوشبختانه دقت در متراژ واقعی ساختمان و پر کردن فرمهای پنج بصورت صحیح توسط اینجانب اداره گاز را متوجه نمود. ولی دو نکته بسیار مهم در این پست توصیه می گردد.
اولا فرمهای ۵ را ناظرین پر کنند و متراژ واقعی واحدها را با آنچه می بینند بطور تقریبی چک نمایند
ثانیا برای جلوگیری از فریب و بازدید از ملک غیر، حتما آدرس را با فرم پنج تطبیق داده و کروکی را خود از محل بازدید رسم کنند.(بخصوص برای کارهای شهرستانها که بدون پلاک رسمی از شهرداری برای خیابان و ساختمان است)

جدولی بسیار مفید از داده های مبحث 17 که برای سایزینگ لوله گاز و دریچه های تامین هوا و محاسبه حجم و سطح اتاق لازم برای دستگاههای گازسوز مفید است

 

 

نمونه فرم 5 تایید نهایی کار گاز

 

یک تعهد نامه جامع و مناسب برای رعایت اصول فنی در استفاده از انشعاب گاز توسط مالک (پس از اخذ انشعاب گاز) بدیهی است که اموزش عمومی در نحوه استفاده از گاز شهری از اقدامات مثبت یک مهندس ناظر است

تعهد نامه مالک تهیه شده از نظام مهندسی

الزامات نقشه لوله کشی گاز

برخی به اشتباه وزن لوله را به دلیل وجود جدول آن در مبحث 17 معیار لوله استاندارد می دانند که به هیچ وجه صحیح نیست توجه شود که قطر نامی در لوله های فولادی سیاه تقریبا قطر داخلی لوله است

 

لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه با درز یا بدون درز باشد. مشخصات آنها از نظر ساخت ، مواد، ابعاد، وزن، آزمایشها و رواداریها (تلرانس) با

استاندارد ملّی شماره 3360 

API 5L Grade A or B

DIN 2440

یا مشابه انها مطابق داشته باشد.

دو نمونه از این لوله های موجود در ایران را در شکل می بینیم به نوشتار روی این لوله ها توجه فرمایید که بصورت دیجیتال درج شده است. کلمه GAS و API 5L هم بر روی این گونه لوله ها درج شده است. در لوله های تقلبی این موارد را با دست روی لوله می نویسند.

 

ظاهر لوله و اتصالات استاندارد
در تصویر نمونه مصالح استاندارد لوله کشی گاز خانگی دیده می شود که در مورد ان می توان به نکات زیر اشاره کرد
1. لوله سپاهان در تصویر تنها لوله ای است که بر روی ان کلمه GAS ذکر شده و بنابراین تنها لوله ای است که برای گازرسانی چه روکار و چه توکار مجاز است.
2. لوله سپاهان با نگارش فارسی هم وجود دارد که گازی نیست
3. بر روی لوله سپاهان استاندارد API 5L درج شده که در مبحث ذکر شده است
4. نگارش دستی با رنگ برای مارک سپاهان هم در بازار هست که با کمی دقت از نگارش دیجیتال لوله اصل قابل تشخیص است
5. لوله سپنتا در بازار با درج کلمه API وجود دارد که اولا 5L بر روی ان درج نشده ثانیا GAS بر روی ان نوشته نشده پس برای گاز مجاز نیست
6. بر روی اتصالات مناسب هم مهر استاندارد و هم نام شرکت و هم کلمه مانیسمان به معنای بی درز یا کلمه مخصوص گاز باید درج شده باشد
7. بر اساس مبحث مارک مصالح لوله کشی باید پاک نشدنی باشد که متاسفانه اینطور نیست
8. تشخیص استاندارد لوله گاز با وزن کردن اشتباه بزرگ و رایج برخی همکاران مجریست.

می دانیم که طبق بند ۱۷-۴-۴-۲ مقررات ملی «در اجرای لوله کشی گاز چنانچه لوله کشی توکار باشد باید از اتصالات جوشی بدون درز بر اساس استاندارد ملی شماره ۳۰۷۶ استفاده کرد و در صورتیکه لوله کشی روکار باشد می توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شماره B2311 یا معادل آن استفاده کرد». آنچه ممکن است تاکنون توسط ما مد نظر قرار نگرفته باشد این است که سردنده (که برای دنده دار کردن انتهای لوله به انتهای آن جوش می شود تا بتوان به آن شیر متصل کرد) هم جزو اتصالات محسوب می گردد. از طرف دیگر چون شیرها طبق مبحث باید روکار باشند تبعا سردنده آنها هم روکار خواهد بود. پس طبق استدلالی که در بالا گفته شد سردنده باید مارک دار مخصوص گاز باشد گرچه بی درز بودن انها بدلیل روکار بودن اجبار نیست.

در تصویر سردنده بی کیفیت و بدون مارکی را می بینیم که در اثر فشار آچار در هنگام سفت کردن بر سر شیر غر شده است.

به دلیل پیچش و فشار آچار بر سردنده ها و پیچش و خمش ناشی از نقش بازویی لوله های متصل به زانو و سه راه در افزایش نیروها و همچنین تنش حرارتی بر روی اتصالات ناشی از جوشکاری، اتصالات همیشه باید مقاوم تر از لوله ها باشند.

این عکس مورد توجه تمام مجریان گازی که درباره استفاده از
لوله ای پی آی پنج ال در کارهای روکار
یا
اتصالات مانیسمان مارکدار و لوله  ای پی آی پنج ال در کارهای توکار

چانه می زنند و می گویند کو زلزله. در مواردی در زلزله اخیر ساختمان سالم است و لوله های گاز بریده شده

شماره استاندارد لازم برای مصالح لوله کشی گاز طبیعی

اجرای لوله اجاق گاز اشپزخانه به این شکل طبق مبحث 17 ممنوع است چون در مبحث نوشته شده که هر انتهای لوله باید شیر داشته باشد و اینجا اگر شیر باشد داخل کابینت میفتد که ان هم ممنوع است

 

گاهی سازنده اقدام به فراخوانی زود هنگام مهندس برای تایید نهایی گاز می کندکه موارد زیر را باید در نظر داشت
🔸گاز و اب تا زمانیکه برای کار ساخت از ان استفاده می شود باید تجاری با تعرفه بیشتر باشد و تغییر کاربری ان به مسکونی با تایید نهایی ناظر تا اتمام عملیات ساختمانی قانونی و شرعی نیست.
🔸تا زمانیکه کارگر درون ساختمان است امکان اسیب دیدن شیرها یا موارد دیگر وجود دارد و ناظر باید در انتها این موارد را چک کند
🔸معمولا کارگرها در استفاده از گاز بی احتیاط تر هستند و احتمال خطر بالاتر است
🔸برخی مواردی که باید چک شود مثل ارتفاع شیرها از کف تمام شده پارکینگ و یا دریچه هوا در رابیتز پارکینگ فقط در زمان اتمام کامل قابل بررسی ست
🔸نصب کابینت و اجاق گاز جزئی از الزامات قابل سکونت بودن نیست
🔸نصب وسایل گازسوز بجز پکیج فن دار جزئی از قابل سکونت بودن نیست
🔸خود سکونت افراد در ساختمان با هر امکاناتی منطقا اثبات قابل سکونت بودن آن ساختمان است
استثنا در مورداثبات قابل سکونت بودن ملک با وجود سکنه وقتی است که خطراتی در محیط بدلیل کامل نبودن ساختمان وجود داشته باشد مثلا چال آسانسور یا پنجره بدون حفاظ و .‌..

شماتیک لوله کشی گاز از بیرون ساختمان تا شیر اصلی

شاهکاری دیگر از برادران مجری در پاکدشت برای یک مجتمع ارتش
1. سر گیر بودن کنتورها در ارتفاع 160
2. کنتورها بصورت اویزان وسط پیلوت ساختمان بدون محافظ یا اتکا فقط با وزنشان بر روی لوله ها
3. وسط پیلوت بودن کنتورها که احتمال برخورد ماشین یا عابر هنگام عبور از زیر انها را ایجاد می کند
4. استفاده از اتصال به کلکتور به روش جوش مستقیم لوله به کلکتور بدون سه راه استاندارد
5. بالا رفتن لوله ها از دیوار بدون بست اتکا که البته در تصویر دیده نمی شود

گاهی پیش می اید که طول دیوار موجود برای چینش کنتورها کافی نیست و راه دیگری هم به ذهن نمی رسد. در اینگونه موارد با رعایت دو شرط کنتورها را در دو طبقه می چینند. اول به گونه ای که شیر اصلی همه کنتورها در ارتفاع 180 باشد. دوم برای یک ردیف از کنتورها لوله جانشین کنتور در ارتفاع 220 سانتیمتر و برای ردیف دیگر لوله جانشین کنتور در ارتفاع پایینتر باشد (البته نه پایینتر از 180 که در مبحث ممنوع است)

شکل بالا یک تدبیر و چینش جالب برای سری کنتورها بالای رمپ است که ارتفاع 180 شیر و 180 تا 220 لوله جانشین کنتور از زمین رعایت شود لازم به ذکر است لوله رابط که از رگلاتور تا کلکتور است نباید در هیچ جا توکار باشد یکی از دلایل ان احتمال انشعاب غیر مجاز گاز قبل از کنتور بدون محاسبه نرخ ان است. همچنین در تصویر شیر اخر سمت چپ خیلی به سطح زیر متصل است. انتهای کلکتور هم بهتر است که نیم کره یا یکی از انشعابات باشد و بستن ان با صفحه تخت جوش شده خیلی مناسب نیست .
منبع عکس کانال خوب دکتر پیرکندی

برشی از رگلاتور گاز بالای علمک که وظیفه کاهش فشار گاز شهری به مقدار نهایی یک چهارم پوند برای استفاده درون ساختمان را داراست. دقت فرمایید که بر خلاف برخی تصورات این رگلاتور با پیچ ان قابل تنظیم است و در صورت نامناسب بودن فشار گاز داخل ساختمان با تماس با اداره گاز در صورت مناسب نبودن تنظیم نسبت به افزایش آن اقدام می شود
عکس از نمایشگاه تاسیسات

تصویر شیر قفلی که باید قبل از رگلاتور و قبل از هر کدام از کنتورها نصب شود

هیچ اتصال غیر جوشی جز برای شیرهای گاز نباید در لوله کشی گاز وجود داشته باشد شیرهای گاز هم بر سردنده هایی که به لوله جوش شده اند  بسته می شوند اتصال دنده ای نباید دفن شود پس شیرهای گاز نباید دفن شوند بهمین دلیل معمولا شیر واحد را بصورت برآمده از دیوار جلوتر قرار می دهند  گچ دیوار خوردنده آهن لوله و سر دنده است و به این دلیل هم شیر باید بیرون گچ باشد شیرهای درون گچ پس از مدتی نارنجی می شوند که از اکسید شدن و زنگ زدن آهن در حضور گچ است

اگرچه از دید مبحث 17 قرارگیری کنتور گاز در پاگردها اشکال ندارد ولی از دید مبحث 3 در حالتیکه یک راه پله داریم این راه پله باید یک باکس ضد حریق سرتاسری حتی با دربهای ورود به راه پله ضد حریق باشد و وجود هر گونه تاسیسات بخصوص تاسیسات قابل اشتعال در این دهلیز پلکان ممنوع است.

بنا به اظهار نظر گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی استان البرز طبق مبحث 14 ویرایش جدید ” نصب بخاری گازسوز در اتاق خواب ممنوع است مگر انکه همه هوای احتراق خود را مستقیم از محیط خارج دریافت نماید”
توجه شود که در مطلب بالا بزرگ بودن مساحت اتاق خواب بیش از 12 متر مربع مجوز نصب بخاری نمی باشد
با تشکر از کانال مهندسین قم

.

 

برای گلخانه با توجه به سنگین بودن محاسبات بار حرارتی می توان در ازای هر 100 تا 200 متر مربع یک بخاری کارگاهی با مصرف 3.5 متر مکعب بر ساعت داد

می توان انتخاب تعداد بخاری در این حدود را به عهده مالک گذاشت

در مورد گلخانه باید دقت کرد که لوله از داخل به پلاستیک گلخانه نچسبد و باعث عرق کردن لوله نشود و تا جای امکان لوله های گاز از خارج محدوده گلخانه مسیر را طی کند

  همانطور که در شکل پایین می بینیم یک ضلع گلخانه در تابستان پوشال خیس قرار می گیرد و طرف مقابل فن قرار خواهد داشت که این سیستم برای خنک کردن گلخانه است

سعی شود لوله های گاز از طرف پوشال که رطوبت بیشتر است رد نشود

 

تمام وسایل گاز سوز طبق مبحث 17 باید پلاک مشخصات دستگاه گازسوز داشته باشند که نمونه ان را برای پکیج بوتان در تصویر زیر می بینیم. پکیج تصویر از نوع روم سیلد است که به معنای محفظه احتراق بسته است یعنی هوا را از طریق جداره بیرونی دودکش می بلعد و از جداره داخلی ان دود را به بیرون پرتاب می کند. نوشته های دیگر این پلاک به شرح زیر است
1. ماکزیمم حرارت ورودی پکیج 26.2 کیلو وات
2. ماکزیمم حرارت خروجی پکیج 24.3 کیلو وات
3. مینیمم خروجی حرارتی گرمایش 8.1 کیلو وات
4. دمای اب گرمایش رفت 90
5. دمای اب گرمایش برگشت 70 و فرض دمای اتاق 20 که در پلاک نیست ولی در کاتالوگ رادیتورها هست
6. دمای اب گرم مصرفی تحویلی 60 درجه
7.دبی اب گرم تحویلی اگر دمای اب 30 درجه گرم شود 11.5 لیتر بر دقیقه
8. هد پمپ سیرکولاسیون پکیج که اب گرمایش را به کلکتور یا لوله کشی رادیاتورها می رساند معمولا 5 یا 6 متر اب است که در کاتالوگ ذکر شده است
9. شماره سریال پکیج که باید برای پکیج فن دار در نقشه بصورت تایپی و در فرم تایید بصورت دستی وارد شود زیر بارکد است که به دلایل مشخص در تصویر نشان داده نشده

طبق مبحث 14 ویرایش جدید تاسیسات مکانیکی که در فضای باز قرار می گیرند باید از کارخانه برای این امر طراحی شده باشند

 

 

در پکیجها عدد مدل (در اینجا 24) ظرفیت حرارتی خروجی برحسب کیلووات است

در محاسبه، هدپمپ مدار گرمایش پکیج معمولا 5 یا 6 متر اب است. دمای اب گرم مصرفی خروجی پکیج 60 و دمای اب رفت گرمایش 90 و آب برگشت گرمایش 70 و دمای اتاق 20 فرض شود

 

در شکل بالا نمای بالای یک پکیج فن دار را می بینیم با کمی دقت فن آن که مانند دمنده کولر آبی است دیده می شود. در بالای پکیج سه مجرا دیده می شود مجرای وسط وقتی استفاده می شود که از دودکش دو جداره هم مرکز استفاده کنیم قطر داخلی آن ۶ سانتی متر برای دود و قطر خارجی آن ۱۰ برای ورودی هوا است. اگر بخواهیم مسیر دود و هوا جدا باشد این مجرای وسط را می بندیم و دو مجرای چپ و راست را برای ورود هوا و خروج دود استفاده می کنیم. در شکل بالا شماتیک نحوه استفاده از مجراهای دود و هوا نیز نشان داده شده است. نکته مهم این است که این مسأله که پکیج فن دار دود را ۳ متر شوت می کند افسانه است و با دست گرفتن جلوی دودکش آن خواهید دید که سرعت آن حتی در زمستان در حد نسیم است (حتما امتحان کنید). لذا فاصله خروجی این دودکش با کولر باید منطبق با پست این کانال مربوط به فاصله دودکش رانش مکانیکی با دریچه ورود هوا با مکش مکانیکی باشد (بر اساس مبحث ۱۴ و nfpa 54).

 

شنیده ایم که به پکیجهای محفظه بسته که هوا را از بیرون می گیرد و بدون ارتباط با داخل پس از احتراق به بیرون می فرستد نوع c گویند کلا دستگاه گازسوز بر اساس مجرا و نحوه تامین هوا و خروج دود با یک حرف انگلیسی و یک عدد دو رقمی در جلوی ان معرفی می شوند که در اشکال و جدول بالا معنی انها مشخص است.
اگر حرف انگلیسی ای باشد یعنی بدون دودکش اگر حرف انگلیسی بی باشد یعنی محفظه باز یعنی شعله راهی هوایی با داخل ساختمان دارد. سی یعنی محفظه بسته یعنی ارتباطی بین شعله با درون ساختمان وجود ندارد
برای عدد دو رقمی رقم یکان اگر 1 باشد به معنای بدون فن بودن عبور هوا از دستگاه گازسوز است و اگر 2 باشد یعنی فن پس از شعله در قسمت دودکش است. و اگر 3 باشد فن در قسمت مکش هوا برای شعله است.
رقم دهگان نشان دهنده افقی یا عمودی بودن و وجود و عدم وجود و محل کلاهک تعدیل و ارایش لوله های تامین هوا و دودکش است. همچنین دودکشها ممکن است با چینشی به کانال رایزر مشترک وصل شوند که این عدد این موارد را نیز نشان می دهد برای جزییات به جدول و شکلها مراجعه کنید
منبع کتب فنی و حرفه ای

استفاده از دودکش استیل تک جداره برای پکیج فن دار درون واحد توصیه نمی شود. حتی خود کارخانه در مواردی که دریچه های تامین هوا برای پکیج تعبیه شده باشد، فویلهای آلومینیومی پشت چسب دار را جهت پوشاندن درز محل اتصال دو تکه دودکش استیل در موقع نصب بکار می برد. بسته ۵۰ تایی این فویلها را در تصویر بالا می بینیم.

@dr_e_abdollahzadeh

 

تا پیش از ویرایش سال 1396 مبحث 14 تکلیف دودکش پکیجهای فن دار که از نوع دودکش های با رانش مکانیک است مشخص نبود در ویرایش جدید جزییات فواصل این دودکشها از دریچه ها و پنجره ها و بازشوها و تامین هواهای با مکش مکانیکی داده شده 

فاصله دودکش فن دار از ملک همسایه 3 متر

ارتفاع از کف بام 30 سانتیمتر و از محل عبور عابر 2.2 متر

 از هر دریچه مکش هوا 3 متر دورتر یا 1 متر بالاتر

از هر پنجره یا دریچه بدون مکش هوا 30 سانت بالاتر یا 1.2 متر دورتر و 1.2 متر پایینتر

در عکس دیگر زیرکه از ان اف پی ای 54 برداشت شده، این فواصل مجاز بصورت مصور نشان داده شده است. شایان ذکر است مبحث ۱۷ مقررات ملی از ان اف پی ای 54 گرفته شده است.

مبحث 19 (19-4-1- ب):
خوب است بدانیم،
بر اساس آنچه در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بیان شده‌است، تجهیزات تامین نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و آب گرم مصرفی، مانند انواع بخاری‌ها، کولرها، پمپ‌های حرارتی، پمپ‌ها، آب‌گرم‌کن‌ها، دمنده‌ها (فن‌ها)، و اجزای مختلف موتورخانه‌ها، باید دارای برچسب انرژی باشند.
منبع: سوپرپایپ

بر اساس جوابیه استعلام نظام مهندسی از اداره گاز برای اشتراک پذیری از اماکنی که گرمایش گازی نمی خواهند چون بعدا بصورت غیر مجاز گرمایش گازی را بر پا خواهند کرد نمی توان بدون انتخاب و دایر کردن گرمایش گازی به انها اشتراک داد

همچنین در فرم 1 و فرم نهایی تایید گاز هم باید گرمایش گازی ساختمان انتخاب شود و بنابراین بدون انتخاب گرمایش گازی نمی توان انشعاب گاز داد

تصویر دتکتور نشت گاز در یک موتورخانه که با سیم به شیر برقی متصل شده و در صورت نشت گاز به شیر برقی دستور بستن گاز ورودی به مشعل را می دهد. همانطور که در تصویر دیده می شود شیر برقی بهتر است که بعد از شیر مصرف باشد (جزو لوله کشی نباشد). همچنین چون گاز طبیعی سبک‌تر از هوا است بهتر است دتکتور نزدیک سقف باشد و همچنین به سقف نچسبد که جریان هوا به آن وجود داشته باشد.
طبق بند ۱۷-۳-۴-۲ مقررات ملی نصب اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه ساختمانهای عمومی و خاص الزامی است. البته در این بند به شیر برقی اشاره نشده و فقط اعلان الزامیست.
با تشکر از جناب آقای مهندس مومیوند

 

نمونه شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی یا فیوز گازی

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *