Find Us

نمونه پروانه و نکات نظارت ساختمان


پروانه نمونه قسمت اول
۱. در برخی مناطق برای مثال منطقه ۸ شهرداری از مالک و ناظر هماهنگ کننده تعهد محضری می گیرد که شبکه بارنده خودکار کامل در کل ملک نصب گردد.
۲. بهره برداری از ملک قبل از اجرای تمام دستورالعمل آتش نشانی قید شده در پروانه ممنوع است
۳. درب پلکان به لابی طبقات باید دودبند مقاوم، با جک خود بسته شو باشد و در جهت فرار باز شود و درب پلکان به لابی بصورت سکوریت ممنوع است
۴. پلکان نباید بازشویی غیر از درب لابی داشته باشد
۵. نصب کنتور گاز و برق و تابلو برق در پلکان ممنوع است
۶. در معابر با عرض کمتر از ۶ متر فاصله نزدیکترین شیر هیدرانت آتش نشانی تا درب ملک باید کمتر از ۴۵ متر باشد

پروانه نمونه قسمت دوم
۷. در پارکینگ آسانسور باید لابی با درب لولایی داشته باشد
۸. آسانسور باید دو درب داخلی و خارجی داشته باشد و درب داخلی تلسکوپی باشد
۹. نصب دو شیر سیامی ۲.۵ اینچ در تراز تخلیه در ارتفاع ۹۰ سانتیمتری از کف زمین نزدیک درب ساختمان الزامی است
۱۰. رایزر ترکیبی برای سیستم اطفا حریق با یک شیر سه چهارم اینچ برای متصرفین و یک شیر یک و نیم اینچ جهت استفاده آتش نشانی درون فایرباکس هر طبقه الزامی است. برای پارکینگ‌ها دو شیر یک و نیم اینچ در فایرباکس الزامی است
۱۱. در زمان استفاده از ساختمان، وجود کپسول آتش نشانی در لابی همه طبقات الزامی است.
۱۲. نصب شیر خودکار قطع گاز در اثر زلزله و فیوز گازی قطع گاز در صورت جریان اضافی الزامی است.
۱۳. سیستم تخلیه دود برای پارکینگ های بسته مطابق ضوابط ملاک عمل آتش نشانی باشد
۱۴. پلکان به سیستم فشار مثبت هوا بصورت شبکه ای مجهز شود که در هر پاگرد دریچه داشته باشد و با اعلام حریق بکار افتاده و فشار کل پلکان را بین مثبت ۲۵ تا ۹۰ پاسکال نسبت به محیط نگه دارد
۱۵. قرار دادن یک مسیر بای پس برای پمپ آتش نشانی از آب شهری الزامی است

پروانه نمونه قسمت سوم
۱۶. ارائه نقشه های تاسیسات آتش نشانی اطفا و اعلام در مرحله پایان سفت کاری و زمان اجرای آنها الزامی است.
۱۷. در صورت ابهام در بندهای پروانه با سازمان آتش نشانی مکاتبه گردد
۱۸. برای ساختمانهای کم خطر (مسکونی) و ارتفاع کف بالاترین طبقه زیر ۲۳ متر و مساحت کمتر از ۵۰۰۰ متر یک فضای با مساحت ۹ متر مربع و ارتفاع سقف ۲ متر برای مخزن و تاسیسات آتش نشانی لازم است برای دیگر ساختمانها مساحت اتاق باید ۲۰ متر مربع با ارتفاع ۲ متر باشد. این فضا باید مقاوم به حریق، مختص آتش نشانی و آبرسانی و ترجیحا در تراز زیر زمین باشد
۱۹. تهیه و نصب نقشه ها و تابلو های راهنمای تاسیسات مکانیکی و برقی در ساختمان الزامی است
۲۰. ارائه آموزش و راهنمای استفاده از سیستم اعلام و اطفا حریق توسط شرکت ذی صلاح الزامیست
۲۱. در صورت استفاده از سوخت فسیلی در ساختمان نصب سیستم هشدار منواکسید کربن در واحدها الزامی است

یکی از موارد پروانه نمونه که در سه پست بررسی شد و از اهمیت خاصی برخوردار است لزوم وجود فضای مجزا و مقاوم به حریق برای منبع آب و تجهیزات اطفا حریق آبی است. این مسأله جدیدا در پروانه های اکثر ساختمانهای شهر تهران درج می گردد و طراح سازه موظف است جزییات چنین فضایی را در سازه در نظر بگیرد که معمولا فضا را زیر فونداسیون داخل زمین در نظر می گیرند. برای ساختمانهای کم خطر (مسکونی) و ارتفاع کف بالاترین طبقه زیر ۲۳ متر و مساحت کمتر از ۵۰۰۰ متر یک فضای با مساحت ۹ متر مربع و ارتفاع سقف ۲ متر برای مخزن و تاسیسات آتش نشانی لازم است برای دیگر ساختمانها مساحت اتاق باید ۲۰ متر مربع با ارتفاع ۲ متر باشد. این فضا باید مقاوم به حریق، مختص آتش نشانی و آبرسانی و ترجیحا در تراز زیر زمین باشد.
نکات این فضا این است که باید راه آب باران داشته باشد و چون در تراز زیر زمین است احتمالا مجبور شویم کف آن چاه باران جدا بکنیم.
این فضا باید دربی داشته باشد که منطقا منبع‌های آب درون آن فضا از آن رد شود این درب احتمالا کشویی خواهد بود.
در کل باید یادآوری شود که نزدیک بودن فضای زیر زمینی به پی ساختمان می تواند صحیح نباشد

پروانه نمونه قسمت چهارم
در این قسمت به بندهایی از پروانه در مورد تاسیسات غیر آتش نشانی ساختمان که در تمام پروانه های صادره در شهر تهران یکی هستند.
۱. کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی باید تحت پوشش بیمه باشند
۲. مالک مکلف است بر طبق قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذی صلاح و متخصص در امر ساختمان استفاده کند
۳. رعایت ضوابط و مقررات مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان الزامی است
۴. هر گاه مشخصات تعیین شده در نقشه های مصوب با مندرجات این پروانه مغایرتی داشته باشد مندرجات این پروانه معتبر خواهد بود
۵. استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ها الزامی می باشد
۶. ارائه گواهی کیفیت آسانسور در هنگام پایان ساختمان الزامی است
۷. نصب هر گونه ناودان، کانال کولر و تاسیسات در نمای ساختمان ممنوع می باشد
۸. صدور پایان کار مشروط به تکمیل سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و تایید مهندس ناظر مربوطه می باشد
۹. جداسازی سیستم جمع اوری فاضلاب از آب باران و پیش بینی اتصال فاضلاب ملک به سیستم فاضلاب شهری الزامیست
@dr_e_abdollahzadeh

 

 

نکاتی در مورد پروانه ساختمان و یک نمونه از آن

از موارد پروانه ساختمان چاه فاضلاب و باران جداست چون اگر اگو وصل شود در زمان باران اگو شهری از ظرفیت خود بالاتر می رود.

در ساختمانهای ۵ طبقه مسکونی یا کمتر، از مهر ۹۷ جمله «دستورالعمل آتش نشانی مطابق با بخشنامه شماره ۸۱۳/۷۳۹۵۴۹ مورخ ۹۷/۷/۱۴ اجرا گردد» در بسیاری پروانه ها درج شده صرفنظر از آبفا یا آتش نشانی بودن پروژه معنی این عبارت توسط شهرداری اینگونه عنوان شده است:
۱. همه واحدها و لابی جلوی آسانسور مجهز به اعلام حریق باشد
۲. پلکان بصورت بسته و مجهز به داکت فشار مثبت باشد
۳. همه طبقات پارکینگ مجهز به اطفای حریق خودکار باشد
۴. یک پنجره در هر واحد در نمای ساختمان بازشو به ابعاد ۱ در ۱.۵ متر برای فرار از نردبان ماشین آتش نشانی داشته باشد
۵. محلی برای منبع‌های آب در ساختمان در نظر گرفته شود
۶. در همکف غیر مسکونی حتما اعلام و اطفا هر دو نصب شود

با تشکر از خانم مهندس شکوری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *